TACK

 

Tack01

Tack02

Tack03

Tack04

Tack05

Tack06

Tack07

Tack08

Tack09

Tack10

Tack11

TACK (2011)

Jag placerar ut bord och stolar samt en skylt med texten “Jag är tacksam för…” på olika offentliga platser. Här kan man sätta sig ner och skriva tackkort till sig själv.

Dessa vykort, bord och stolar, samt fotografier av samtliga deltagare ställs ut på gallerier där publiken kan läsa vykorten och själva skriva ett eget. 

Samtliga vykort sänds efter utställningen tillbaka till respektive adressat, som en påminnelse om vad de känner tacksamhet för.