Spänning

 

spann01 1

Spänning (2004)

Fotografi
Dokumentation av verk.

Performance med 10 personer som spänner rep mellan sig.