En dag fick jag nog

 

edfjn1

edfjn2

edfjn3

 

En dag fick jag nog (2010)

Performance, installation, video, ljud.

En dag fick jag nog synliggör en delvis skam och tabubelagd dold företeelse, nämligen mobbning på arbetsplatsen. Med hjälp av deltagares inspelade berättelser vill jag bredda perspektivet från individ till samhällets sociala svårigheter när det gäller mänskliga relationer.

Om verket:
Installation med stolar, namnskyltar och hörlurar. 10 personer berättar om hur de drabbats av vuxenmobbning på arbetsplatsen. När verket visades första gången 2010 satt deltagarna under vernissagen på var sin stol och besökaren kunde ställa sig bakom någon av dem och genom hörlurar lyssna till dennes historia. Denna performance finns nu som dokumentation i utställningen.
I utställningen visas även en film med Psykolog Lars Bagge med över 35 års erfarenhet i ämnet.