SPÅR AV NÄRVARO

 

Spår av närvaro (2004)

Fotografi

Dokumentation av verk.

Kroppsmålad kvinna i ett vitt rum