SPÄNNING

Spänning (2004)

Fotografi

Dokumentation av verk.

Performance under 6 timmar i ett rum
med 10 personer som spänner rep mellan sig.