RÄKNAR MINA STEG

Räknar mina steg (2007)

Performance under 4 dagar under
årsutställningen 2007 på Malmö Konsthögskola.
Jag gick i trapporna och räknade mina steg, i tystnad.
På en griffeltavla dokumenterade jag dagligen antalet
steg som jag hade gått i trapporna.

Datum      Tidsperiod      Antal steg
19/5          17.00-20.00     11732
20/5          15.00-18.00      7572
21/5          15.00-17.00      6110
22/5          12.00-14.00      7006
23/5          18.00-20.00         –
24/5          12.00-14.00         -