DIPLOM

Diplom (2008 – pågående)

Jag delar ut diplom, till för mig både kända och okända.
Frågan jag ställer är:
För vad skulle du vilja bli tilldelad ett diplom?

Hittills har jag delat ut 47 stycken diplom